Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | FORSIDE

Tag på rundtur i Skive Kommune

Tag en rundtur, hvis du vil opleve Skive Kommune fra vandkanten, vejkanten og skovkanten. Skive er en gammel købstad og kommune med 45.851 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden, Krabbesholm Skov mod øst, og Skive Å, der bugter sig gennem bydelene, har du her mulighed for at bo i byen med naturen lige udenfor døren.

I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og molérøen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Også her bor du naturskønt, og uanset hvor du finder din drømmebolig, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst.

Klik dig frem til vigtig viden om kommunen

Vil du vide mere? Her får du god og nyttig viden om Skive Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger fx skolerne? Hvilke brancher har flest job? Klik ind og find ud af, hvor dejligt der er i Skive Kommune. Bliver du vores indbygger nr. 45.852?

Kultur over gennemsnittet

I Skive Kommune er der fokus på kulturen og kulturlivet. Kommunen ligger på eller over landsgennemsnittet, hvad angår kulturudgifter. Kulturudgifterne beløber sig til 585 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 509 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.620 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.688 medlemmer), gymnastik (3.323 medlemmer), badminton (1.890 medlemmer), håndbold (1.740 medlemmer), fitness (1.553 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Skive Kommune ligger 17.833 parcel- og række/dobbelthuse, 6.029 lejligheder og 3.452 fritidshuse. Herudover findes der 37 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 56,3 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 14,8 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 8.492 kr. under landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "7800 Skive", der rammer en pris på 7.477 kr. (seneste opgørelse 2020K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 5.794 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 14.286 kr.
Antal handler, seneste kvt. 73
Salgstider, kommunen (gns) 337 dage
Salgstider, landet (gns) 170 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 28.689 kr.
Antal handler, seneste kvt. 3
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 112 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 9.811 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.408 kr.
Antal handler, seneste kvt. 79
Salgstider, kommunen (gns) 435 dage
Salgstider, landet (gns) 260 dage

Skoler

SkoletaskeI Skive Kommune ligger 16 folkeskoler med 245 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 18,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,6 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 62.106 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 72.317 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Skive er kommuneskatten fastsat til 25,5 % i 2020. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,9 % - en forskel på 0,6%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 1,09 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 20,680 ‰ i 2020. Landsgennemsnittet er 26,184 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Venstre

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Venstre kommunens største parti. Partiet fik 9.964 af de 27.423 gyldige stemmer, der blev afgivet. 23.594 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 36.982 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Hvem bor i Skive Kommune?

Den 1. januar 2020 boede der 45.851 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 67 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.514 af borgerne er kvinder og 23.337 mænd. 43.244 personer har dansk statsborgerskab og 2.607 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

39.701 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Holstebro Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

I 2040 forventes der at være 43.103 borgere i kommunen.

Skive Kommune er en del af Region Midtjylland.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 1.040 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.295 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.461 en "Kortere videregående uddannelse". 11.810 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

156 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 47 borgere en "Forskeruddannelse". 1.163 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 294.631 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 325.892 kr. En forskel på -31.261 kr.

I gennemsnit har hver borger 215.303 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2020) er 44,6 år, hvilket er 2,8 år over landsgennemsnittet (41,8 år). Den forventede levealder er 80,8 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

8.147 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.428 i aldersgruppen 0-5 år (5,3 %) og 5.719 mellem 6 og 16 år (12,5 %).

En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.816 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.000 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 24,0 % af det samlede indbyggertal. 10.519 borgere modtager folkepension. 487 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2020 ældreudgifter på 45.470 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 0 dage.

312 kvinder og 152 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2019 flyttede 1.612 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (339)
2. Aarhus Kommune (162)
3. Holstebro Kommune (132)
4. Aalborg Kommune (127)
5. Morsø Kommune (90)
6. Thisted Kommune (58)
7. Herning Kommune (50)
8. Randers Kommune (42)
9. Silkeborg Kommune (41)
10. Københavns Kommune (33)

Samme år forlod 1.929 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Aarhus Kommune (315), Viborg Kommune (310), Aalborg Kommune (197), Holstebro Kommune (142), Morsø Kommune (89). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2019 døde 499 af kommunens borgere, mens der kom 377 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2020 var der 582 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,7 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,7 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Skive Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.311 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.951 ansatte)
3. Offentlig administration, forsvar og politi (1.688 ansatte)
4. Undervisning (1.595 ansatte)
5. Bygge og anlæg (1.550 ansatte)
6. Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.215 ansatte)
7. Maskinindustri (961 ansatte)
8. Transport (681 ansatte)
9. Træ- og papirindustri, trykkerier (676 ansatte)
10. Hoteller og restauranter (672 ansatte)
11. Metalindustri (658 ansatte)
12. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (656 ansatte)
13. Sundhedsvæsen (650 ansatte)
14. Plast-, glas- og betonindustri (584 ansatte)
15. Møbel og anden industri mv. (446 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Skive Kommune placeret som nummer 7 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 0 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 52 timer. I Skive Kommune blev der i 2019 udlånt 203.405 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 26,8 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 83.857
Lydbøger 2.127
Musikoptagelser 10.964
Film 2.750
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 22
Arrangementer på biblioteket 370
Besøgstal, biblioteker 213.000
Besøgstal, bibl. website 168.000
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 388 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 53 kr.
Bibliotekarer, årsværk 13,3
Assistenter, årsværk 9,2
Byskilt